MÔN TOÁN - LỚP 5 | Luyện tập chung | 20H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV 2.
MÔN TOÁN - LỚP 4 | Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) | 19H45 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 (tiết 1) | 15H15 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 | Việt Nam trong giai đoạn 1919-1930 | 14H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
MÔN NGỮ VĂN 9 - HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH HÌNH TƯỢNG THƠ | 17H NGÀY 26/5/2020 (NTV)
MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | Axit cacboxylic (tiết 1) | 16H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
MÔN HÓA HỌC - LỚP 11 | ANĐEHIT – XETON (TIẾT 2) | 15H45 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 10 | "REVIEW 4 - UNIT 9 & UNIT 10" | 15H00 NGÀY 26.05.2020
MÔN HÓA HỌC - LỚP 10 | Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học | 14H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
MÔN HÓA HỌC - LỚP 10 | CÂN BẰNG HÓA HỌC (TIẾT 2) | 13H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu | 9H15 NGÀY 26.05.2020
MÔN TOÁN HỌC - LỚP 8 | ÔN TẬP CHƯƠNG IV (HÌNH HỌC) | 10H00 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
MÔN TOÁN - LỚP 7 | Nghiệm của đa thức một biến | 9H15 NGÀY 26.05.2020 I HANOITV
MÔN TOÁN HỌC - LỚP 6 | ÔN TẬP CHƯƠNG III | 08H30 NGÀY 26.05.2020 | HANOITV
Giám đốc Sở GD&ĐT làm việc và tặng quà tại các trường học ở địa bàn khó khăn huyện Thanh Chương
Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Nghệ An năm học 2020-2021
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH LẶP TỪ NGỮ | 20H30 NGÀY 25.05.2020
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ? | 19H45 NGÀY 25.05.2020 I HANOITV
HOÁ HỌC 12: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT, PROTEIN | 21/5/2020 (NTV)
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11 | ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ (1858-1884) | 16H30 NGÀY 25.05.2020 I HANOITV
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÂY TIẾN (TIẾT 2) | 15H15 NGÀY 25.05.2020 | HANOITV
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 | TÂY TIẾN (TIẾT 1) | 14H30 NGÀY 25.05.2020 | HANOITV
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10 | ÔN TẬP CUỐI KÌ II | 14H15 NGÀY 25.05.2020 I HANOITV
MÔN TOÁN - LỚP 10 | ÔN TẬP CHƯƠNG III (HÌNH HỌC) | 13H30 NGÀY 25.05.2020 I HANOITV
Thứ 4, 27/05/2020 - 05:43
Văn bản mới Bộ giáo dục & Đào tạo
Thứ 4, 27/05/2020 - 05:43
Tin từ Bộ GD&ĐT
Liên kết Website
Website các Sở