MÔN T.ANH 9 | UNIT 11 - LESSON 1: GETTING STARTED | 9H15 NGÀY 21/5/2020
HOÁ HỌC 12: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT, PROTEIN | 21/5/2020 (NTV)
Sân chơi Tiếng Anh - English Challenge - Quý 2, năm học 2019 - 2020
MÔN ĐỊA LÍ 12: ĐỊA LÍ DÂN CƯ, ĐỊA LÍ KINH TẾ | 21H NGÀY 23/5/2020 (NTV)
MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | KHAI THÁC ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM (TIẾT 1) | 16H00 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV
MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 | KĨ NĂNG LÀM VIỆC VỚI BẢNG SỐ LIỆU (TIẾT 3) | 15H15 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV
MÔN TOÁN - LỚP 12 | KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (TIẾT 4) | 14H30 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 | TẬP ĐỌC: PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG | 20H30 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 9 | CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP THƠ HIỆN ĐẠI (ĐỒNG CHÍ) | 09H15 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 | CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN | 10H00 NGÀY 23.05.2020 I
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7 | LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO | 09H15 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 | VIẾT ĐƠN, LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN VÀ SỬA LỖI | 08H30 NGÀY 23.05.2020 I HANOITV
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 | LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI | 19H45 NGÀY 23.05.2020 I
Chủ động trong triển khai dạy học, khi thời tiết cực đoan
MÔN TOÁN - LỚP 5 | THỜI GIAN | 20H30 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV
MÔN TOÁN - LỚP 4 | ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ | 19H45 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 11 | UNIT 10 - TIẾT 6: WRITING + PROJECT | 17H10 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV
MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | HỆ THỨC ĐỘC LẬP VỚI THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | 14H15 NGÀY 22.05.2020
MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | KÍNH HIỂN VI - KÍNH THIÊN VĂN | 16H30 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV
MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 | KÍNH LÚP | 15H45 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV
MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 | ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ | 15H15 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 10 | UNIT 10: ECOTOURISM - TIẾT 6: WRITING + PROJECT | 15H00 NGÀY 22.05.2020
MÔN VẬT LÝ - LỚP 10 | LUYỆN TẬP VỀ SỰ BIẾN THIÊN ĐỘNG NĂNG | 14H15 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV
MÔN VẬT LÝ - LỚP 10 | LUYỆN TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG | 13H30 NGÀY 22.05.2020 | HANOITV
Thứ 2, 25/05/2020 - 12:39
Văn bản mới Bộ giáo dục & Đào tạo
Thứ 2, 25/05/2020 - 12:39
Tin từ Bộ GD&ĐT
Liên kết Website
Website các Sở