5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYePnULb8mr/rIdAzXow5nhb
Ban chỉ đạo Cuộc thi khoa học kỹ thuật dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh
0
0
.

Ban chỉ đạo Cuộc thi khoa học kỹ thuật dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Sáng 10/3, NGUT.Tiến sỹ Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban chỉ đạo, cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và đại diện các đoàn tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, khu vực phía Bắc dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.
Các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc thi khoa học kỹ thuật dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.JPG

     Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017 – 2018 được tổ chức đồng thời tại hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng. Đây là cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

     Qua đó, góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, thiết thực thực hiện thành công Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Trước tượng đài Bác, các đại biểu xin hứa sẽ cố gắng tổ chức tốt cuộc thi tìm ra những mô hình sáng tạo hữu ích nhân rộng và ứng dụng trong đời sống. Qua đó khuyến khích học sinh tăng cường nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao.

                                                                                Nguyễn Trọng Hoàn

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.