5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUqkN/q6hDfM0g6UN/2SnceAkuhQpu/ZLT|YhFiq/PeS2
Cơ cấu tổ chức
0
0
.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bao gồm:

 • Ban Giám đốc
 • Công đoàn Ngành
 • Các phòng ban sở 
 • 21 phòng giáo dục và đào tạo
 • 20 trung tâm giáo dục thường xuyên
 • 2 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
 • 90 trường THPT (trong đó 01 trường chuyên)
 • 6 trường DTNT THCS
 • 1 trung tâm Kĩ thuật tổng hợp- hướng nghiệp tỉnh 
 • 10 trường chuyên nghiệp
 • Trường Mầm non Hoa Sen
 • Công ty Sách- Thiết bị trường học
 
TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.