5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUqkN/q6hDfM0g6UN/2SnceAkuhQpu/ZLT|YhFiq/PeS2
Cơ cấu tổ chức
0
0
.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bao gồm:

  • Ban Giám đốc
  • Công đoàn Ngành
  • Các phòng ban sở 
  • 21 phòng giáo dục và đào tạo
  •  trung tâm giáo dục thường xuyên
  • 2 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
  • 90 trường THPT (trong đó 01 trường chuyên)
  • 1 trung tâm Kĩ thuật tổng hợp- hướng nghiệp tỉnh 
  • 10 trường chuyên nghiệp
  • Trường Mầm non Hoa Sen
 
TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.