• Thái Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Sở GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0913.384.618
  • Email:
   thanhtv@nghean.edu.vn
 • Võ Văn Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0912.136.616
  • Email:
   maivv@nghean.edu.vn
 • Đào Công Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0912.627.184
  • Email:
   loidc@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Văn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
  • Điện thoại:
   0913.698.389
  • Email:
   khoanv@nghean.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.978
Tháng 12 : 12.686
Năm 2022 : 8.449.385