• Đặng Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0912.777.536
  • Email:
   haidv@nghean.edu.vn
 • Lê Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Điện thoại:
   0912.341.642
  • Email:
   thuyltl@nghean.edu.vn
 • Lê Thị Hương Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Điện thoại:
   0986.183.216
  • Email:
   senlth@nghean.edu.vn
 • Trần Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912.677.272
  • Email:
   nhantt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0947.322456
  • Email:
   hantc@nghean.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 671
Tháng 09 : 2.967.622
Năm 2022 : 7.251.216