• Nguyễn Mạnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0942.721.789
  • Email:
   Hanm@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tuất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0984.545.968
  • Email:
   Tuatnt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Huy Cao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986.507.089
  • Email:
   Caonh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.715.789
  • Email:
   hoantm@nghean.edu.vn
 • Hồ Thị Thùy Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0856666689
  • Email:
   lehtt@nghean.edu.vn
 • Phạm Viết Tỏa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983.595.266
  • Email:
   toapv@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983.053.261
  • Email:
   thunt@nghean.edu.vn
 • Bùi Thị Quỳnh Biển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914.344.586
  • Email:
   bienbtq@nghean.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 57
Hôm nay : 2.011
Tháng 12 : 12.719
Năm 2022 : 8.449.418