• Nguyễn Mạnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0942.721.789
  • Email:
   Hanm@nghean.edu.vn
 • Vũ Thế Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.770.336
  • Email:
   Haivt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Huy Cao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986.507.089
  • Email:
   Caonh@nghean.edu.vn
 • Ngô Minh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912.226.118
  • Email:
   Thanhnm@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.715.789
  • Email:
   hoantm@nghean.edu.vn