• Ngô Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0946519135
  • Email:
   huongnt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913.090.757
  • Email:
   Hant@nghean.edu.vn
 • Đào Thị Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948.563.626
  • Email:
   diemdt@nghean.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 635
Tháng 09 : 2.967.586
Năm 2022 : 7.251.180