• Nguyễn Hồng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0915.545.789
  • Email:
   hoanh@nghean.edu.vn
 • Vũ Thế Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.770.336
  • Email:
   Haivt@nghean.edu.vn
 • Hồ Lam Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988.973.752
  • Email:
   Hahl@nghean.edu.vn
 • Phan Thị Bảo Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919.563.775
  • Email:
   Thoptb@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Sỹ An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917178959
  • Email:
   anns@nghean.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 664
Tháng 09 : 2.967.615
Năm 2022 : 7.251.209