• Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912.625.925
  • Email:
   dungnt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0911.173.386
  • Email:
   Thuyntt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0915.125.259
  • Email:
   Nganntk@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Chí Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.051.189
  • Email:
   Hoanc@nghean.edu.vn
 • Hoàng Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919.224.889
  • Email:
   phonght@nghean.edu.vn
 • Hoàng Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0977.572.567
  • Email:
   Khanhhq@nghean.edu.vn
 • Trần Thanh Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919.542.301
  • Email:
   hieptt@nghean.edu.vn
 • Thúc Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944.161.075
  • Email:
   Taitv@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Viết Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986.567.559
  • Email:
   Binhnv@nghean.edu.vn
 • Phan Chí Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983.456.738
  • Email:
   nghiapc@nghean.edu.vn
 • Võ Văn Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983.038.156
  • Email:
   thongvv@nghean.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 667
Tháng 09 : 2.967.618
Năm 2022 : 7.251.212