• Võ Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0948.589.777
  • Email:
   Binhvtt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Văn Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912.281.808
  • Email:
   Khuongnv@nghean.edu.vn
 • Lê Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.490.888
  • Email:
   Dungltm@nghean.edu.vn
 • Lê Nguyên Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916.311.727
  • Email:
   HoaLn@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Kính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912.644.657
  • Email:
   Kinhnx@nghean.edu.vn
 • Đinh Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0941.503.999
  • Email:
   Yendth@nghean.edu.vn
 • Phan Tất Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906.429.889
  • Email:
   dongcsvc@nghean.edu.vn
 • Vũ Nam Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0946.232.232
  • Email:
   thangvn@nghean.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 57
Hôm nay : 2.019
Tháng 12 : 12.727
Năm 2022 : 8.449.426