• Thái Viết Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913.073.963
  • Email:
   thaotv@nghean.edu.vn
 • Võ Việt Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919.563.186
  • Email:
   dungvv@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913.274.957
  • Email:
   namnh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912.501.129
  • Email:
   manhnv@nghean.edu.vn
 • Lê Ngọc Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983.502.357
  • Email:
   hoaln.kt@nghean.edu.vn
 • Đậu Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0982403099
  • Email:
   tuandakt@nghean.edu.vn
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 708
Tháng 09 : 2.967.659
Năm 2022 : 7.251.253