• Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0979.788.769
  • Email:
   hantt@nghean.edu.vn
 • Trần Hồng Duẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0919.607.928
  • Email:
   duanth@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Đình Quảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên chính
  • Điện thoại:
   0912.743.307
  • Email:
   Quangnd@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh Tra viên
  • Điện thoại:
   0915.226.880
  • Email:
   Hieunt@nghean.edu.vn
 • Hoàng Danh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh Tra viên
  • Điện thoại:
   0915.872.687
  • Email:
   trunghd@nghean.edu.vn
 • Lê Đăng Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0946664545
  • Email:
   vietld@nghean.edu.vn
 • Đào Giáng Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988.679.601
  • Email:
   lamdg@nghean.edu.vn