5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnbfdn5VediJ|xwJn7N2IFSg
Trung tâm KTTH-HN Nghệ An
Cơ cấu tổ chức
0
0
.

Trung tâm KTTH-HN Nghệ An

Đ/C: 247 - ĐƯỜNG LÊ DUẨN - TP.VINH                                               
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Văn phòng   3842653  
2 Lê Thị Kim Chung Giám đốc 6251005 0912 922 633
3 Nguyễn Hữu Mậu Phó giám đốc 3832702 0903 437 700
4 Trương Thị Th Hương Phó giám đốc 8903828 0912 028 405
5 Nguyễn Văn An CT.Công đoàn   0913 092 533
6 Hồ Thị Xuân Kế toán 3558601 0915 001 009
 
.
TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.