5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnYxhNhtkqGhqH0Yg0VthJZx
Trường Mầm non Hoa Sen
Cơ cấu tổ chức
0
0
.

Trường Mầm non Hoa Sen

Đ/C: 28 - ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG - TP.VINH                                               
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Văn phòng      
2 Nguyễn Thị Nhân Hiệu trưởng 3842336 0904 483 678
3 Nguyễn Hồng Vân P. Hiệu trưởng   0987 447 773
4 Hồ Thị Ngọc P. Hiệu trưởng   0987 528 169
5 Nguyễn Thị Quang Kế toán   0919 564 679
 
.
TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.