5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYfcN9S1TYZi/rW5ElHcntlQ
Đảng bộ Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
0
0
.

Đảng bộ Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Sáng ngày 05/01, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và giới thiệu về nội dung chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.jpg

    Tại hội nghị, cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 gồm: Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) là những nội dung quan trọng đề cập tới những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Trong đó, Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” là một trong những nội dung mới, quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh triển khai các nội dung tại Hội nghị.jpg

    Thông qua hội nghị nhằm giúp các cán bộ, viên chức, người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi để có thêm kiến thức làm tốt công tác tuyên truyền, đưa các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân có hiệu quả, chất lượng gắn với đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

    Tại hội nghị, các cán bộ, viên chức, người lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được giới thiệu về nội dung chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.

                                                                                       Nguyễn Trọng Hoàn

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.