5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYf8s8PpP8Co8aIAVMWXUUX2
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
0
0
.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Thực hiện chương trình công tác tháng 01/2018, ngày 05/01, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 và các nghị quyết của Đảng bộ Khối CCQ cấp tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.JPG

     Trong thời gian 01 ngày, gần 240 cán bộ Đảng viên là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, trưởng các đoàn thể, cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền và báo cáo viên cơ sở tham dự đã tham dự hội nghị.

     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh việc cần thiết phải ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về “Nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”, Nghị quyết số: 02-NQ/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong Khối các cơ quan tỉnh” của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần kịp thời tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên; Về chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần phải được học tập và làm theo Bác một cách tự giác, thường xuyên, trở thành thói quen của mỗi người cán bộ, đảng viên.

     Cũng trong ngày, các đại biểu tham dự đã được nghe quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (6 khóa XII). Đồng chí Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp trao đổi tại hội nghị. Với yêu cầu các đại biểu nghiên cứu văn kiện Hội nghị Trung ương 6, đồng chí Phùng Hữu Phú đã trình bày những nội dung cơ bản, trọng tâm nhất của các Nghị quyết. Trong đó tập trung làm rõ đặc điểm, tình hình, yêu cầu cần phải ban hành các Nghị quyết. Đồng chí khẳng định các Nghị quyết đã chỉ ra những vấn đề trọng yếu trong công tác xây dựng, đổi mới, hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; hai nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và về công tác dân số trong tình hình mới đã khẳng định rõ quan điểm của Đảng xác định con người là nguồn lực quý giá nhất vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.JPG

     Dịp này, Đảng ủy Khối đã phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo 2018” với số tiền thu được trên 2 tỷ đồng và Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã trích từ tiền lương của cán bộ công chức Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo ủng hộ Tết vì người nghèo 20 triệu đồng.

                                                            Nguyễn Trọng Hoàn

 

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.