A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng kiến 2020: Tích hợp kiến thức liên môn và tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giảng dạy phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954

Tích hợp kiến thức liên môn và tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vào giảng dạy phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954


Tập tin đính kèm
Lượt truy cập hiện tại : 243
Hôm nay : 1.518
Tháng 10 : 2.931
Năm 2022 : 7.512.806