Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
900/QĐ-SGD&ĐT Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An 10/09/2019
2491/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành Giáo dục 23/08/2019
11/2018/NQ-HĐND Nghị quyết 11.2018.NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ khen thưởng 12/12/2018
4843/BGDĐT Công văn 4843/BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thi đua 2018-2019 19/10/2018
22/2018/TT-BGDĐT Thông tư 22_2018_TT_BGDDT về Thi đua khen thưởng ngành Giáo dục 28/08/2018
08/2017/TT-BNV Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định 91/2017/NĐ-CP 27/10/2017
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
56/2015/NĐ-CP Nghị định 56/2015_ND_CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 934
Tháng 10 : 102.212
Năm 2022 : 7.612.087