BIẾN ĐỘNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG GD&ĐT VÀ NHỮNG HỆ LỤY PDF. In Email
Viết bởi Đào Công Lợi   

BIẾN ĐỘNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG GD&ĐT VÀ NHỮNG HỆ LỤY

Đào Công Lợi

Sở GD&ĐT Nghệ An

1. Hội nghị Tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) ngày 16,17 tháng 7 năm 2011 vừa qua, khi trả lời đề xuất của các Giám đốc Sở GD&ĐT về chế độ thâm niên đối với đội ngũ cán bộ Phòng và Sở GD&ĐT, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời: Trong khi soạn thảo Luật Giáo dục 2005 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005, cơ quan soạn thảo (Vụ Pháp chế- Bộ GDĐT) đã không đưa bổ sung đối tượng cán bộ phòng và Sở GD&ĐT vào khái niệm nhà giáo (đáng lẽ cần bổ sung thêm đối tượng những người đã từng giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đào tạo nay công tác ở phòng hoặc Sở GD&ĐT vào nội hàm khái niệm nhà giáo), chính vì vậy, khi họp Chính phủ để thông qua chế độ thâm niên đối với đội ngũ nhà giáo, các Bộ Tư pháp, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,.. đã không đồng ý cán bộ phòng và Sở GD&ĐT được hưởng phụ cấp thâm niên vì theo Luật Giáo dục, họ không phải là nhà giáo! Mặt khác, cán bộ phòng và Sở GD&ĐT cũng là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Pháp lệnh Cán bộ, công chức như cán bộ phòng, Sở các ngành khác.

Để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng cấp thiết của gần 1 triệu nhà giáo, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ thâm niên cho đội ngũ nhà giáo. Còn về chế độ thâm niên cho đội ngũ cán bộ phòng và Sở GD&ĐT, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu và trình Quốc hội sửa đổi, điều chỉnh Luật Giáo dục, sau đó Chính phủ sẽ có giải pháp cụ thể.

Để hỗ trợ đội ngũ cán bộ công chức khắc phục một phần khó khăn trong cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 về thực hiện phụ cấp công vụ.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05   tháng 8 năm 2011 về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đứng lớp cho những nhà giáo về công tác tại phòng và Sở GD&ĐT. Theo quyết định này, thời gian bảo lưu tối đa là 36 tháng, thời gian áp dụng từ tháng 8/2010 đến tháng 5/2015.

2. Tại các phòng GD&ĐT thuộc địa bàn Nghệ An, số cán bộ, chuyên viên từ 12 đến 15 người, trong đó chỉ có 5 hoặc 6 người được hưởng lương của UBND huyện (đương nhiên được hưởng phụ cấp công vụ), số còn lại hưởng lương sự nghiệp ngành GD, họ không được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp, phụ cấp thâm niên, phụ cấp công vụ. Chế độ lương và phụ cấp của số cán bộ phòng GD&ĐT bất cập ngay trong phòng GD&ĐT và bất cập rất lớn với đội ngũ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng mà họ từng đảm nhiệm và nay trực tiếp quản lý.

Sau khi các chế độ phụ cấp nêu trên được Chính phủ ban hành, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT có biến động lớn. Một số chuyên viên trẻ thì cho rằng thời gian công tác còn dài, chế độ lương và phụ cấp bất cập lớn sẽ làm họ thiệt thòi quá nhiều. Đối với những chuyên viên tuổi xấp xỉ 50 tuổi (là những người có nhiều trải nghiệm, nhiều kinh nghiệm quản lý, độ chín trong chuyên môn,..) cho rằng mình không còn cơ hội phát triển, thăng tiến do độ tuổi, nay chế độ phụ cấp quá thiết thòi, do đó muốn xin về làm Hiệu trưởng, thậm chí Hiệu phó các trường để đỡ vất vả trong cuộc sông khi đang công tác và cả khi nghỉ hưu.

Năm nay, do thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, việc chi tiêu của các phòng GD&ĐT có nhiều khó khăn (đơn cử: hội nghị tổng kết năm học của nhiều huyện không mời chủ tịch công đoàn trường tham dự, không tổ chức ăn cơm,..), chế độ phụ cấp thiệt thòi,.. nên một số chuyên viên phòng GD&ĐT không yên tâm công tác đã xin về công tác cơ sở. Đây là thực tế đang diễn ra ở các phòng GD&ĐT hiện nay.

3. Trong hệ thống các cấp quản lý giáo dục, quan trọng nhất là ông Bộ trưởng và ông Hiệu trưởng. Bộ trưởng hoạch định các chính sách vĩ mô về phát triển GD&ĐT, Hiệu trưởng là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển GD&ĐT tại cơ sở giáo dục, trực tiếp đến với giáo viên, học sinh. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, chuyên viên Phòng và Sở GD&ĐT có vai trò không nhỏ chút nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành GD&ĐT. Dù cho hiện nay, do sự phát triển của CNTT, Hiệu trưởng có thể nắm các văn bản, chính sách từ Bộ GD&ĐT, nhưng nếu thiếu nhiệt tình trong công tác chỉ đạo, tham mưu, điều hành của đội ngũ cán bộ Phòng và Sở GD&ĐT thì các chính sách phát triển giáo dục liệu có đạt được hiệu quả như mong muốn.

4. Sự biến động đội ngũ cán bộ phòng GD&ĐT sẽ gây ra những hệ lụy cho ngành. Cán bộ, chuyên viên có kinh nghiệm của các phòng GD&ĐT xin về cơ sở sẽ tạo nên sự hụt hẫng về công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ năm học, ảnh hưởng đến phong trào và chất lượng giáo dục các huyện. Đội ngũ hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên có phẩm chất và năng lực tốt không muốn về công tác tại phòng GD&ĐT, do đó phải điều động cả những người có phẩm chất và năng lực trung bình, khi đó chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên không ngang tầm sẽ dẫn đến hiệu quả chỉ đạo, điều hành của phòng GD&ĐT sẽ giám sút.

Chế độ bị thiệt thòi, ắt sẽ dẫn đến thực trạng cán bộ, chuyên viên tìm cách để bù đắp những thua thiệt về kinh tế của bản thân. Khi đó sự tâm huyết với công việc, với chuyên môn sẽ giảm sút; uy tín của cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT trong con mắt của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cũng sẽ giảm sút.

Hậu quả cuối cùng là phong trào và chất lượng giáo dục của địa phương sẽ giảm sút.

Để góp phần khắc phục những hệ lụy nêu trên, theo tôi, cần làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT để anh em yên tâm công tác (rằng chế độ phụ cấp công vụ sẽ lên đến 50%, ngành đang tiếp tục tham mưu cho Chính phủ nghiên cứu sửa đổi chế độ phụ cấp cho phù hợp); đồng thời tham mưu thay đổi sự bất cập về ngạch công chức ở phòng GD&ĐT, tất cả cán bộ, chuyên viên phải là công chức, được hưởng phụ cấp công vụ; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ chuyên viên phòng GD&ĐT có tâm và có tầm, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT hiện nay.

Trên đây là một số suy nghĩ, trăn trở của bản thân tôi sau thời gian đi cơ sở vừa qua, chắc rằng những nhìn nhận, suy nghĩ đó chưa thực sự toàn diện, chính xác, rất mong đồng chí, đồng nghiệp góp ý, bổ sung.

Trích nội duing trả lời của Bộ GD ĐT về thâm niên nhà giáo

Câu 6. Tiếp tục tác động và tham mưu với các Bộ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến việc thực hiện phụ cấp thâm niên đối với cán bộ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT- nguyên là những cán bộ quản lý, nhà giáo viên có thâm niên, thành tích, năng lực ở các trường được điều động về công tác tại cơ quan Sở, Phòng GD&ĐT.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội, Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

* Về đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên, dự thảo Nghị định có đề xuất đối tượng hưởng là nhà giáo được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động, biệt phái, luân chuyển làm việc ở phòng Giáo dục và đào tạo, sở Giáo dục và đào tạo. Khi tổ chức lấy ý kiến góp ý về đối tượng nói trên thì đa số các Bộ, ngành đã có ý kiến:

- Thứ nhất. Theo quy định Điều 70 Luật Giáo dục thì nhà giáo không bao gồm người làm công tác quản lý giáo dục.

- Thứ hai, theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 thì chỉ có nhà giáo mới được hưởng phụ cấp thâm niên. Đây là chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo, chứ không phải là chế độ phụ cấp thâm niên ngành giáo dục.

- Thứ ba, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, thì nhà giáo không phải là cán bộ, công chức, nhưng khi được điều động về làm công tác quản lý, tham mưu, chỉ đạo về giáo dục, dạy nghề ở các cơ quan trung ương và địa phương thì trở thành cán bộ, công chức và chịu sự điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức. Vì vậy, phải thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định như đối với cán bộ, công chức.

- Thứ tư, nếu nhà giáo được điều động về làm công tác quản lý giáo dục mà được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong thời gian làm nhà giáo thì sẽ không bình đẳng với công chức làm công tác ở các ngành khác không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

Trên cơ sở ý kiến của đa số các Bộ, ngành, Chính phủ đã xem xét, quyết định chỉ áp dụng hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập từ 01 tháng 5 năm 2011.

 

 


seo yemek tarifleri ucuz uçak bileti Ruya Tabirleri uçak bileti bebek isimleri