5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYfJFG511w5Ce/C6EQKF1Re5
Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng - an ninh
0
0
.

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2018, sáng ngày 13/9, Đoàn kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương do Đại tá Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra tại Sở GD&ĐT.
Toàn cảnh buổi làm việc.JPG

     Nội dung kiểm tra được Đoàn tập trung vào các vấn đề như: Kiểm tra hệ thống văn bản chỉ đạo công tác GDQP&AN, kiểm tra nhận thức đối với Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác GDQP&AN của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, từ tháng 01/2017 đến thời điểm kiểm tra.

     Đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác quốc phòng và GDQP&AN cho các cơ sở giáo dục đúng khung chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên kiểm tra theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chương trình GDQPAN; chi trả chế độ cho giáo viên; việc mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học..Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo

     Trong 02 năm qua đã tham gia tập huấn cấp Bộ cấp trung học phổ thông 12 lượt cán bộ, giáo viên; tập huấn lồng ghép môn GDQP&AN ở cấp tiểu học và trung học cơ sở 09 cán bộ, giáo viên;  tổ chức tập huấn cấp tỉnh cho giáo viên cốt cán 178 giáo viên; Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh môn GDQP&AN năm 2016 -2017 cùng với các bộ môn khác, có 9 giáo viên tham gia dự thi, kết quả 7/9 đạt giáo viên dạy giỏi tỉnh năm 2016; năm 2017 - 2018 tham gia thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc 06/06 giáo viên đạt giỏi, đoàn đạt giải Nhì toàn quốc.

      Đối với học sinh, đã triển khai tổ chức dạy học phân phối chương trình theo Quyết định số 79/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh cấp THPT; hình thức dạy rải đều trong thời khoá biểu chính khóa, mỗi tuần 01 tiết/01 lớp cho cả 03 khối học. Bên cạnh đó chỉ đạo các nhà trường ngoài thực hiện giảng dạy bộ môn, tổ chức hoạt động ngoại khóa như hội thao GDQP&AN, học tập nói chuyện truyền thống tăng cường nhận thức về công tác quốc phòng đối với học sinh. Tổ chức luyện tập và tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh THPT toàn quốc lần thứ II năm 2017. Kết quả đạt 01 giải nhất môn bắn súng AK bài 1; 01 giải nhất môn biểu diễn võ thuật; 3 giải khuyến khích môn điều lệnh đội ngũ từng người không có súng.

      Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra một số tồn tại, nguyên nhân hạn chế, phương hướng khắc phục và nhiệm vụ về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong thời gian tới và các kiến nghị đề xuất

      Kết luận buổi làm viêc, đồng chí Đại tá Lương Quang Cương, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cáo công tác giáo dục an ninh quốc phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và những giải pháp để khắc phục một số bất cập trong thời gian tiếp theo.

                                                                           Nguyễn Trọng Hoàn

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.