Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học -Sở GD&ĐT, trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải

1620 Lượt xem