Trường MN Hoa Sen tổ chức ngày hội thể thao của bé