Nhiều trường ở Nghệ An còn ngập sâu, học sinh chưa thể đến lớp

3407 Lượt xem