Tin bão xa: Bão số 10 (Goni) giật cấp 21 hướng về Biển Đông, Philippines sắp đón thêm hai cơn siêu bão | VTV

3094 Lượt xem