Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
322/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc công bố công khai quyết quyết toán NSNN năm 2018 các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 05/05/2020
116/QĐ-SGD&ĐT Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 13/08/2019
136/QĐ-SGD&ĐT Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 02/02/2018
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 930
Tháng 10 : 102.208
Năm 2022 : 7.612.083