5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYd7v/xceExF94GXBVd61Zhz
Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện chủ trương phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2018
0
0
.

Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện chủ trương phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2018

Nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe và hệ sinh thái.
Lò đốt rác thải Trường THPT Đô Lương 1.jpg

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2018. Trong đó yêu cầu các đơn vị giáo dục, trường, lớp không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động của trường, lớp; phát động mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

      Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

      Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các đơn vị giáo dục, trường, lớp và cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Tổ chức đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các đơn vị giáo dục, trường học gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

     Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, mỗi năm lượng rác thải nhựa thải ra đủ để bao quanh Trái đất 4 lần. Mỗi phút có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ nhưng chỉ có 27% trong số chúng được xử lý và tái chế. Rác thải nhựa rất nhiều năm nằm lại dưới đáy đại dương, nơi mà chúng sẽ tồn tại nhiều thế kỷ và trở thành một phần thức ăn đầu độc các loại sinh vật biển. Theo dự báo của các nhà khoa học, khối lượng rác nhựa đến 2050 ở các địa phương, sẽ nặng hơn khối lượng của cá. Và Việt Nam được xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới. Đáng chú ý là lượng túi ni lông tăng theo từng năm. Đây chính là một “gánh nặng” cho môi trường, thậm chí còn dẫn đến thảm họa mà các chuyên gia môi trường gọi là “ô nhiễm trắng”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và vận động người thân cùng thực hiện.

                                                                                     Nguyễn Trọng Hoàn

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.