5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYcMAdi99x4ZpD2KdGEA5CEF
Sở GD&ĐT họp Ban tổ chức triển khai phần thi Thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018-2019
0
0
.

Sở GD&ĐT họp Ban tổ chức triển khai phần thi Thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018-2019

Thực hiện chương trình công tác tháng 01, Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018-2019, đã triển khai họp rà soát chuẩn bị cho phần thi thực hành.
Toàn cảnh cuộc họp.jpg

     Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương được Sở chọn tổ chức phần thi thực hành phải chọn các trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện liên quan khác để tổ chức dạy học thực hành. Đối với các Phòng GD&ĐT có giáo viên dự thi thuộc trường thực hiện mô hình trường học mới (VNEN), thì bố trí thêm một trường tổ chức dạy học theo VNEN để tổ chức thi thực hành.

     Đồng thời Ban tổ chức Hội thi cũng yêu cầu các điểm thi không được bố trí các tiết dự thi thực hành ở lớp 1, bài dạy của giáo viên là bài đầu tiên học sinh được học. Không bố trí dạy mỗi ngày 2 tiết. Căn cứ vào tiết đăng ký tự chọn để xếp môn cho tiết thứ hai theo nguyên tắc: một tiết môn Toán và tiết còn lại là Đạo đức hoặc Lịch sử - Địa lý; 1 tiết môn Tiếng Việt và tiết còn lại là khoa học hoặc Tự nhiên – Xã hội.

     Môn dạy và nội dung các bài dạy, lớp, tiết dạy được xác định bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trước ngày thi thực hành là 01 tuần. Để thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy thực hành, Sở GD&ĐT yêu cầu bố trí các tiết dạy thi thực hành theo đúng kế hoạch, thời khóa biểu và thăm số đã bắt được, tuyệt đối không được tự ý thay đổi bài dạy, môn dạy và tiết dạy. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường rà soát thực hiện đúng tiến độ theo thứ tự nội dung bài dạy, tiết dạy và thời khóa biểu. Trong thời gian dự thi thực hành, Ban Tổ chức chỉ bố trí một cán bộ quy Video tiết dạy, không bố trí thêm cán bộ, giáo viên khác, người không có trách nhiệm không được vào dự giờ tiết dạy thực hành của giáo viên dự thi.

     Theo kế hoạch, phần thi thực hành sẽ được diễn ra tại các huyện, thành, thi từ ngày 15 – 17/01/2019. Tổng kết Hội thi và trao thưởng vào ngày 25/01/2019.

                                                                                         Nguyễn Trọng Hoàn

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.