5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYfIjI9i8iyBCQMhzPYehsoS
Sở GD&ĐT làm việc với đại diện Đoàn dự án hỗ trợ đối mới giáo dục phổ thông (RGEP)
0
0
.

Sở GD&ĐT làm việc với đại diện Đoàn dự án hỗ trợ đối mới giáo dục phổ thông (RGEP)

Tham dự buổi làm việc với Đoàn có đại diện Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò. Về phía Đoàn công tác có ông Andy Smart là chuyên gia phát triển chương trình
Toàn cảnh buổi làm việc.jpg

     Đây là dự án "Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông", và mục tiêu của dự án là: "Nâng cao kết quả học tập của học sinh thông qua việc xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng tiếp cận dựa trên năng lực; nâng cao hiệu quả dạy - học bằng việc biên soạn, thực hiện sách giáo khoa phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và đổi mới đánh giá giáo dục học sinh". Đồng thời đây là một dự án trọng điểm trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo ở Việt Nam. Dự án được triển khai trên cả nước từ năm 2015 đến năm 2020.

     Tại buổi làm việc, ông Andy Smart, chuyên gia phát triển chương trình đã trực tiếp trao đổi về các vấn đề trọng tâm như: Vai trò của Sở GD&ĐT trong việc đặt mua, lưu trữ và phân phối SGK. Quy trình đặt mua SGK mất bao lâu? Các đơn đặt mua SGK có được thực hiện phân phối chính xác không? Những thách thức khác mà Sở GD&ĐT gặp phải liên quan đến SGK và các học liệu khác. Qua đó, ông Andy Smart, cũng đặt ra vấn để theo quan điểm của Sở, liệu có mối liên hệ nào giữa việc sử dụng một cuốn SGK duy nhất cho mỗi môn học đối với tất cả học sinh và tình trạng học vẹt đối với học sinh. Với đối tượng Hiệu trưởng thì làm thế nào nhà trường đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có SGK, kể cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

     Đại diện Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trực tiếp trao đối với Đoàn công tác các nội dung đã được Đoàn công tác đặt ra. Cũng trong buổi chiều, Đoàn đã trực tiếp làm việc với Trường Tiểu học Lê Lợi thành phố Vinh.

                                                                              Nguyễn Trọng Hoàn

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.