5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYdQVJgguqD36ofFEszc|n7F
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2017-2018
0
0
.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2017-2018

Sáng ngày 15/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2017-2018 cho các cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng tại phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở.
Toàn cảnh hội nghị Tập huấn.jpeg

      Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 08/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP. Trong đó, tập trung các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc khen thưởng; hình thức, nội dung và trách nhiệm trong tổ chức thi đua; cũng như tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và điều khoản thi hành... Ngoài ra, các đại biểu cũng đã được hướng dẫn cụ thể về công tác xét thi đua – khen thưởng năm học 2017-2018 trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, thảo luận và giải đáp các thắc mắc ở cơ sở cũng như quán triệt một số nội dung trọng tâm về công tác thi đua – khen thưởng trong thời gian tới.

      Thông qua buổi tập huấn, những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thi đua khen thưởng, nội dung các văn bản pháp luật và các văn bản mới hướng dẫn thi hành của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng được truyền đạt; tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác này trong giai đoạn hiện nay và bình xét thi đua – khen thưởng vào dịp cuối năm học 2017-2018.

Nguyễn Thị Thu

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.