Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2020 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn Chuyên môn giáo dục Mầm Non năm học 2020-2021

1362 Lượt xem

Bậc Mầm non tôt chức tập huấn Chuyên môn giáo dục Mầm Non năm học 2020-2021


Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.673
Tháng 10 : 3.086
Năm 2022 : 7.512.961