5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYcOzXIr8IByOBxhvBc7m07j
Tờ trình V/v đề nghị UBND tỉnh Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND.VX ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020.
Thông báo
0
0
Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.