5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnZiU1kLgJHx0wBXMVPID9NF
Lĩnh vực tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức
Thủ tục hành chính
0
0

Lĩnh vực tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức

1.Thủ tục  thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TTKTTHHN).
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ cho Hội đồng tiếp nhận (hoặc đơn xin thuyên chuyển) của đơn vị có nhu cầu tiếp nhận (Đơn vị cơ sở thông báo công khai nhu cầu tiếp nhận)
Bước 3: Đơn vị cơ sở tổ chức thi tuyển (hoặc xét tuyển), thông báo công khai kết quả. Thủ trưởng đơn vị cơ sở ra quyết định tiếp nhận
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (theo quy định Hội đồng tiếp nhận)
Bước 4: Nhận kết quả tại đơn vị đã nộp hồ sơ.
- Cách thức thực hiện; Trực tiếp tại cơ quan đơn vị cơ sở.
- Thành phần, số  lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ  sơ, bao gồm:
- Đơn xin thuyên chuyển của cá nhân
- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của đơn vị nơi công tác
- Bản sao: văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm quá trình học tập,  kèm theo bản gốc (để đối chiếu, kiểm tra).
- Công văn đồng ý cho thuyên chuyển của đơn vị cơ sở
- Giấy khám sức khoẻ.
- Giấy tờ ưu tiên (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ  quan thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị cơ sở
- Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí (nếu có): Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ  tục hành chính (nếu có): Không
- Căn cứ  pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003
+ Quyết  định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Qui định phân công, phân cấp quản lí tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức viên chức.
+ Công văn số 59/HDLN-SNV-SGDĐT ngày 20/01/2009 V/v Hướng dẫn liên ngành Việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.
 
2. Thủ tục tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở (giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TTKTTHHN)
- Trình tự  thực hiện: 
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ cho Hội đồng tuyển dụng của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (Đơn vị cơ sở thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng)
Bước 3: Đơn vị cơ sở tổ chức thi tuyển (hoặc xét tuyển), thông báo công khai kết quả. Thủ trưởng đơn vị cơ sở ra quyết định tuyển dụng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
Bước 4: Nhận kết quả tại đơn vị đã nộp hồ sơ. 
- Cách thức thực hiện; Trực tiếp tại cơ quan đơn vị cơ sở.
- Thành phần, số  lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ  sơ, bao gồm:
-  Đơn xin tuyển dụng của cá nhân.
-  Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan (hoặc UBND xã).
- Bản sao: văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm quá trình học tập, kèm theo bản gốc (để đối chiếu)
- Giấy khám sức khoẻ.
- Giấy tờ  ưu tiên (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Cá nhân
- Cơ  quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục
- Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Lệ  phí (nếu có): Không
- Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai (nếu có  và đề nghị đính kèm ngay sau thủ  tục d):
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ  tục hành chính (nếu có): Không
- Căn cứ  pháp lý của thủ tục hành chính
+ Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003
+ Quyết  định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Qui định phân công, phân cấp quản lí tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức viên chức.
+ Công văn số 59/HDLN-SNV-SGDĐT ngày 20/01/2009 V/v Hướng dẫn liên ngành Việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.