5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUgOsWokXW39oc34kgMvLxnYLNBK8HjzqWtVaTq4iXMS2
Nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về qui định hành chính
Thủ tục hành chính
0
0

Nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về qui định hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: 
- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm, không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải tên cơ sở dự liệu quốc gia về thủ tục hành chính...
- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.
- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến các lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.


Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ:
Ông: Nguyễn Đình Thái – Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
Địa chỉ: Số 67 - Nguyễn Thị Minh Khai - thành phố Vinh - Nghệ An.
Số điện thoại: 038 3560 096; điện thoại di động 0912131516.
Địa chỉ thư điện tử: thaind@nghean.edu.vn; hoặc vanphong@nghean.edu.vn
Lưu ý: 
- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.