5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYcYtZYYrvSj2WyR1hqiywri
Phòng Giáo dục và Đào tao thị xã Cửả Lò (tỉnh Nghệ An) với việc thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tin hoạt động từ cơ sở
0
0

Phòng Giáo dục và Đào tao thị xã Cửả Lò (tỉnh Nghệ An) với việc thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Được tách ra từ huyện Nghi Lộc, sau 20 năm xây dựng và phát triển Thị xã Cửa Lò từ một vùng quê nghèo thuần nông và ngư nghiệp đã từng bước vươn mình trở thành một đô thị biển xanh sạch, đẹp văn minh, kinh tế ngày một tăng trưởng. đời sống nhân dân từng bước được cải thiện .

    Song hành với sự phát triển của kinh tế xã hội,  giáo dục và đào tạo thị xã Cửa Lò cũng được đầu tư và ngày càng phát triển. Cơ sở vật chất và chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục và Đào tạo của thị xã Cửa Lò  mỗi năm có thêm bước tiến mới được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận. Gần đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Đức  Nhân - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Cửa Lò để hiểu rõ hơn những bước chuyển biến mới về  Giáo dục và Đào tạo  của thị xã Cửa Lò.     

Ông Phùng Đức Nhân -Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò.jpg

     Theo ông Nhân điểm đổi mới trước tiên cần nói  tới của giáo dục thị xã Cửa Lò là những đổi mới về công tác quản lý:

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò đã từng bước trao quyền tự chủ cho các nhà trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo  chỉ đóng vai trò chỉ đạo hướng dẫn. Hiệu trưởng các nhà trường được tự chủ trong việc phân công chuyên môn, bố trí đội ngũ giáo viên;  Xây dựng kế hoạch dạy học; Tự chủ về kiểm tra đánh giá;  Một phần tự chủ về tài chính. Đi cùng với quyền tự chủ, hiệu trưởng các nhà  trường phải chịu  trách nhiệm giải trình một cách minh bạch các vấn đề tự chủ trước các cấp quản lý.

      Đổi mới thứ hai là mạnh dạn bố trí trong lực lượng cốt cán chuyên môn của toàn ngành có 60% giáo viên trẻ. Họ là những giáo viên có năng lực chuyên của các trường. Sử dụng đội ngũ cốt cán để giao cho họ chủ trì các hoạt động bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi và triển khai các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học cho các cụm trường. Với cách nhìn nhận khoa học bởi chỉ giáo viên trẻ mới có đủ điều kiện về sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để tiếp thu các chuyên đề về đổi mới dạy học do Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Họ thuận lợi hơn nhiều so với giáo viên có năng lực chuyên môn nhưng có tuổi đời đã cao từ 45 tuổi trở lên..

     Đổi mới thứ ba là phát huy vai trò tham mưu của cán bộ quản lý các trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học của toàn ngành. Phòng Giáo dục và Đào tạo luôn lắng nghe và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cán bộ quản lý các nhà trường để điều chỉnh cho các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt là phát huy vai trò của cán bộ quản lý của các nhà trường trong việc thực hiện đổi mới trong công tác đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng với yêu cầu phải bảo đảm dân chủ, đủ thông số để đánh giá.  Để thực hiện sự đổi mới này Phòng Giáo dục đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá nhà trường, đánh giá cán bộ quản lý. Bộ tiêu chí đề cập tới 12  nội dung cần được các nhà trường tự đánh giá. Các nội dung đó là: Công tác chỉ đạo dạy học.Công tác khảo thí và kiểm định giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục. Công tác kiểm tra nội bộ trường học. Công tác thi đua khen thưởng, pháp chế, truyền thông. Công tác văn phòng, thông tin báo cáo, cải cách hành chính và y tế trường học.Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng thường xuyên. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ, chính sách. Công tác kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, thống kê. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa, an ninh trường học. Công tác công đoàn, phong trào thi đua, các cuộc vận động. Công tác đoàn đội, giáo dục thể chất Công tác ứng dụng Công nghệ Thông tin... Mỗi nội dung đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường được kèm thêm từ 5 đến 7 tiêu chí cụ thể. Mỗi tiêu chí cụ thể sẽ tính bằng một mức điểm nhất định. Tổng số điểm đánh giá sẽ là căn cứ để các đơn vị trường  học tự xếp loại thi đua cho đơn vị mình, cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng...   Cuối học kỳ, cuối năm học các nhà trường  tự đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT. Từ kết quả đánh giá của nhà trường, hiệu trưởng và các thành viên trong nhà trường tự soi xét để đánh giá kết quả công việc cho cá nhân mình. Phòng Giáo dục  và đào tạo dựa vào các tiêu chí và kết quả tự đánh giá của  các đơn vị để đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ cho các hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và cho các nhà trường.  

     Đổi mới thứ tư của Giáo dục  và Đào tạo thị xã Cửa  Lò là đổi mới trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý cho các nhà trường.Tinh thần chủ đạo của công tác cán bộ là phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý. Trong hai năm qua (hai năm của nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ thị xã Cửa Lò  2015-2020) Phòng GD&ĐT đã bổ nhiệm mới 9 cán bộ quản lý cho các trường.Các hiệu trưởng và hiệu phó phần lớn ở độ tuổi từ 40 tuổi trở lại (3 hiệu trưởng, 6 hiệu phó hiệu trưởng). Đội ngũ cán bộ trẻ này sẽ đủ điều kiện để thực hiện công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo mà ngành GD& ĐT đang tiến hành. 

    Từ những đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo như trên cho nên trong vài năm trở lại đây Giáo dục và Đào tạo thị xã Của Lò đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

    Tại thời điểm tháng 7 năm 2018 thị xã có 22/22  trường học mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 100%Xếp thứ nhất tỉnh Nghệ An. Là đơn vị đầu tiên trong 6 tỉnh Bắc miền Trung đạt được kết quả này. Để đạt được mục tiêu đó ngay từ năm 2005 Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho Ủỷ ban nhân dân thị xã xây dựng đề án “ Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Cửa Lò theo từng giai đoạn 5 năm: 2005-2010, 2011-2015, 2016-2020”.

     Là đơn vị có 100% trường học của tất cả các cấp học đạt chuẩn quốc gia cho nên hệ thống cơ sở vật chất ( Phòng học, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu dạy học..) bảo đảm đón đầu cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với đó 100% cán bộ quản lý, giáo viên thị xã Cửa Lò đã  đạt chuẩn và trên chuẩn, các điều kiện phục vụ dạy học cũng đạt mực tối ưu nên sẽ  làm cho chất lượng dạy học của các nhà trường của thị xã Cửa Lò đã được nâng lên rõ rệt.

      Trong những năm gần đây các trường học của Thị xã Cửa Lò đã thực sự quan tâm tới việc phát triển việc ứng dụng Công nghệ Thông tin. Bổ sung trang thiết bị tin học cho các nhà trường. Khuyến khích cán bộ giáo viên các trường khai thác, sử dụng mạng Intenet, các phần mền hỗ trợ trong quản lý dạy và học. Phần đa cán bộ giáo viên tham gia soạn bài giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi Olympic các môn học, thị Tin học trẻ .. kịp thời khai thác ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc tổ chức triển khai các hoạt động của nhà trường,  Đến nay 100% giáo viên và 100% trường học sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học và công tác quản lý. Các trường học đã được  trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị công nghệ thông tin các phòng học trang bị đầy đủ   màn hình lớn 52 in để phụ vụ daỵ học

     Chất lượng dạy học và giáo dục đã được nâng lên một bước rõ rệt. Chỉ tính kết quả học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm được nâng lên và luôn ở tốp đầu. Học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm 2015-2016 xếp thứ 4 cấp tỉnh năm 2016-2017  xếp thứ 3, năm học 2017-2018 xếp thứ nhất cấp tỉnh.

     Điểm qua chất lượng dạy học và giáo dục của các cấp học phụ huynh và những người làm công tác quản lý giáo dục đều nhận thấy tất cả các bậc học đều có sự chuyển biến đáng kể:

     Giáo dục mầm non:Ngoài việc nâng chất lượng giáo dục chăm sóc, chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ. 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng. Giảm tỷ lệ suy dinh dưởng thể nhẹ cân dưới  4%, suy dinh dưỡng, thể thấp còi dưới 5%. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ thừa cân béo phì dưới 1%. Quản lý chặt chẽ khâu an toàn thực phẩm, định lượng, dinh dưỡng khẩu phần ăn cho trẻ. Không xẩy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non. Năm 2018 có 7 giáo viên đi thi giáo viên giỏi bậc mầm non cả 7 giáo viên đều đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp  tỉnh. Trong số đó có 2 giáo viên đạt xuất sắc của hội thi.

     Giáo dục tiểu học: Các trường Tiểu học đều đã coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học. Dù dạy chương trình hiện hành nhưng vẫn đổi  mới dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh theo định hướng của phương pháp dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới mà bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.

     Do đặc điểm của thị xã là một thị xã du lịch đang trên đà phát triển cho nên các trường học ở Cửa Lò ngay từ tiểu học cũng đã được thực hiện chương trình dạy ngoại ngữ  chính khóa và các hoạt động ngoại khóa về Tiếng Anh cho học sinh một cách bài bản.

   Trung học cơ sở: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên theo cụm trường về dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh... Nhờ đó chất lượng học sinh đã được nâng lên. Có năm học số học sinh giỏi cấp tỉnh của thị xã Cửa Lò đã vượt qua cả thành phố Vinh....  

    Công tác an ninh trường học được phòng giáo dục coi trọng và quan tâm  chỉ đạo do đó trong những năm gần đây không có vụ việc nào nghiêm trọng về mất an ninh trật tự xẩy ra trong trường học, mặc dù học sinh thị xã Cửa Lò  là học sinh của một thị xã du lịch thuộc vào loại lớn của miền Trung đang phát triển, có tới  5,5 vạn dân.

   Trao đổi thêm với chúng tôi để chuẩn bị đón nhận việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới Phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò sẽ có  những định hướng lớn nào cho các nhà trường?. Ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò cho chúng tôi biết thêm:

       Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường trước khi chưa có sách giáo khóa mới  đang dạy sách giáo khoa  của chương trình hiện hành thì cũng phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh theo tinh thần Nghị quyết   29 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

         Với những nỗ lực cố gắng như đã nêu ở trên trong năm học 2017-2018 phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An công nhận là đơn vị xuất sắc và Bộ Giáo dục đã tặng bằng khen cho phòng GD&ĐT Cửa Lò về thành tích xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.   

                                                Nguyễn Đình Anh

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.