NHỚ VỀ TRƯỜNG SƯ PHẠM LIÊN KHU IV

NHỚ VỀ TRƯỜNG SƯ PHẠM LIÊN KHU IV

Sáng ngày 29-7-2020, tại thành phố Vinh, đồng môn Trường Sư phạm Liên khu IV đã tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm thành lập Trường.