Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục

Với phương châm: “Dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, “không để em học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) tỉnh Nghệ An đã và đang chủ động đưa ra các giải pháp ...
Hoạt động trải nghiệm trong các trường học ở Nghệ An

Hoạt động trải nghiệm trong các trường học ở Nghệ An

Trong năm học 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó nhất, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các trường học ở Nghệ An đã tận dụng mọi điều kiện có thể, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho ...