A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội CGC Nghệ An (16-4-2007 - 16-4-2022): CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI IV, NHIỆM KỲ 2022-2027

          Trong 2 năm 2019, 2020, có 10 Uỷ viên Ban Chấp hành xin nghỉ công tác và đã bầu bổ sung 9 ủy viên khác; trong đó, từ ngày 14-9-2020, ông Đậu Văn Đình đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ban Chấp hành, thay ông Lê Văn Phớt.

          Ngày 06-11-2019, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức thị xã Hoàng Mai. Như vậy, đến thời điểm này, cả 21/21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đều có Hội Cựu giáo chức cấp huyện.

          Tại thời điểm cuối tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh có 21 Hội Cựu giáo chức cấp huyện, 02 Hội Cựu giáo chức trực thuộc với 396 hội cơ sở cấp xã của 416 xã, phường, thị trấn (20 hội ghép) trong tổng số 460 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Tổng số hội viên tại thời điểm này là 20.101 người, chiếm 95,23% (20.101/21.109) so với tổng số cựu giáo chức.

          Trong nhiệm kỳ này, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội được cụ thể hóa bằng 5 chương trình và thu được kết quả cao. Ban Thường vụ Tỉnh hội cũng đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định thực hiện trong nội bộ hội (về thi đua-khen thưởng; về mừng thọ và tang lễ;…); chủ trì ký kết chương trình phối hợp thực hiện chủ trương "Bốn cùng" với Sở GD&ĐT và triển khai xuống tận cơ sở (hội cấp huyện ký kết với Phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc Sở trên địa bàn; hội cơ sở ký kết với các trường trong xã).

          Điều đặc biệt là Tỉnh hội đã kiên trì phối hợp với Sở GD&ĐT và Bảo hiểm xã hội Nghệ An tham mưu, đề xuất ý kiến với cấp có thẩm quyền. Kết quả, hơn 3.000 giáo viên của Nghệ An nghỉ hưu theo Quyết định 109 và Quyết định 86 đã được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24-01-2020 (mà trước đó họ đã bị loại ra khỏi đối tượng thực hiện Nghị định này).      

          Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu giáo chức Nghệ An đã được Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam tặng Cở thi đua (2019) và Bằng khen (2021).   

Theo dự kiến, Đại hội IV Hội Cựu giáo chức Nghệ An sẽ được tiến hành vào quý IV năm nay (2022) với 104 đại biểu chính thức, trong đó có có 29 đại biểu đương nhiên (là Uỷ viên Ban Chấp hành khóa III) và 75 đại biểu bầu từ các đơn vị.

                                                                      

 Phạm Huy Đức


Tác giả: Phạm Huy Đức