A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/16 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 10/52019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BGDĐT về Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

         Chủ tịch Hồ Chí Minh- Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức lối sống và phong cách của Người vẫn còn sống mãi, là tấm gương sáng ngời để mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập và noi theo. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/16 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 10/52019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BGDĐT về Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Ngày 20/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2164/BGDĐT- GDCTHSSV về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên toàn ngành.

         Theo đó, Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 27/5 đến tháng 10/2019; Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11/2019. Nội dung Cuộc thi tập trung chủ yếu vào các chủ đề: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về biển, đảo Việt Nam; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986 - 2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

         Có 3 đối tượng dự thi, theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi, gồm: học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên); công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm ở trong và ngoài nước; cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi).

       Để đăng ký dự thi, thí sinh tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn bắt đầu từ 09h00 ngày 27/5/2019. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi. Thí sinh truy cập vào các địa chỉ Website sau để tìm hiểu về Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn; Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.gov.vn; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh http://www.doanthanhnien.vn; Báo Giáo  dục và Thời đại http://www.gdtd.vn

          Thí sinh gặp khó khăn cần tư vấn, liên hệ Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật các nội dung liên quan về đăng ký tạo tài khoản dự thi, đăng nhập thi: số điện thoại 096745456 email: hocvalamtheobac@egroup.vn và thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội , ĐT: 083.748.5979, email: nxha@moet.gov.vn  

          Đây là cuộc thi có ý nghĩa giáo dục lớn. Hy vọng các cán bộ quản lý, giáo viên trong độ tuổi và các em học sinh nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

 

                                                                          Nguyễn Thị Tuất


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Tuất