A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Con Cuông: Tập huấn công tác ra đề và chọn danh mục chương trình giáo dục địa phương

Ngày 07/06/2019, Phòng GD-ĐT Con Cuông tổ chức Tập huấn công tác ra đề các môn GDTC, Tin học, âm nhạc và mỹ thuật và chọn danh mục chương trình giáo dục địa phương.

Nội dung: Hướng dẫn lập các chủ đề môn học để xây dựng ngân hàng đề; tập huấn kỹ năng ra đề trắc nghiệm và kỹ thuật tải đề lên phần mềm; Thảo luận lựa chọ chọn danh mục chương trình giáo dục địa phương, trong CTGD Phổ thông mới.

Nhóm GV Âm nhạc thảo luận các chuyên đề.

Thầy Nguyễn Nam Giang - triển khai các nội dung tập huấn.

Nhóm cốt cán chuyên môn Ngữ Văn - Lịch sử Thảo luận lựa chọ chọn danh mục chương trình giáo dục địa phương, trong CTGD Phổ thông mới.

Nhóm CBGV Tin học thảo luận.

CBGV Mỹ thuật tìm hiểu qua tài liệu.

        Nhóm CBGV TDTT thảo luận.

      Đây là đợt tập huấn có nhiều nội dung rất quan trọng chuẩn bị cho năm học mới và bước đầu thực hiện KH chương trình giáo dục địa phương, trong CTGD Phổ thông mới.

 

                                     Tin từ Phòng GD-ĐT Con Cuông