A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng ngày 06/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Đàn hướng dẫn hội thảo chuyên môn cấp Mầm non, năm học 2020 – 2021

Sáng ngày 06/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Đàn hướng dẫn hội thảo chuyên môn cấp Mầm non, năm học 2020 – 2021. Cụm số 1, 2 tổ chức 4 hoạt động: 2 hoạt động trong lớp và 2 hoạt động ngoài trời.

Sáng ngày 06/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Đàn hướng dẫn hội thảo chuyên môn cấp Mầm non, năm học 2020 – 2021. Cụm số 1, 2 tổ chức 4 hoạt động: 2 hoạt động trong lớp và 2 hoạt động ngoài trời.

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, giúp cán bộ quản lý, giáo viên phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng và năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên trong nhà trường. Nâng cao trong việc tổ chức thực hiện chất lượng hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn II, giai đoạn 2020 - 2021;