A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI CỰU GIÁO CHỨC THỊ XÃ HOÀNG MAI TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021

Vừa qua, Hội Cưu giáo chức thị xã Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

        Hội CGC Hoàng Mai mới được thành lập ngày 06-11-2019. Trong hơn 2 năm qua, Hội đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội; hiện cả 10 phường xã đều có hội cơ sở với tổng số 388 hội viên (tính đến 30-11-2021), chiếm 95,8% (388/407) so với số cựu giáo chức; văn phòng hội có được 01 máy tính, 01 máy in và đã nối mạng.

       Các hội cơ sở quan tâm, góp phần giúp đỡ, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên; tổng số chân quỹ hiện có 195.000.000 đồng và đã cho 25 hội viên vay 170.000.000 đồng để giải quyết khó khăn, làm kinh tế gia đình.

         

           Cả 10 hội cơ sở đã ký chương trình phối hợp thực hiện "Bốn cùng" với các nhà trường. Các hội viên quyên góp ủng hộ Qũy khuyến học được 16.500.000 đồng; Hội đã phối hợp với Hội khuyến học xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và đang nhân rộng trên địa bàn thị xã; vận động hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động, công tác xã hội ở địa phương và hiện đang có 71 hội viên tham gia lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể ở cấp cơ sở và dưới cơ sở;…

Phạm Huy Đức


Tác giả: Phạm Huy Đức