A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Chương: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CỐT CÁN TRONG HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP THỰC HIỆN DẠY HỌC LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã triển khai bốn nhiệm vụ chung cấp trung học cơ sở  để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên cấp trung học cơ sở triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.Việc triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với  lớp 6 là một trong bốn nhiệm vụ chung mà Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đề ra tại Công văn số 1749/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một trong những giải pháp quan trọng, tiên quyết đối với ngành giáo dục nói chung, mỗi nhà trường nói riêng. Triển khai dạy học lớp 6 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngoài sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường còn gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy và tổ chức hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn còn nhiều lúng túng trong khâu chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên thực hiện chương trình. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy trên tinh thần đổi mới, phát huy cao nhất sự chủ động tích cực tham gia của học sinh vào từng hoạt động học, dành nhiều thời gian để học sinh được trao đổi, thảo luận, tự học...đang là một thách thức không nhỏ đối với mỗi giáo viên dạy học chương trình lớp 6.

Để góp phần giúp các nhà trường từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Chương đã tăng cường công tác quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cántrong việc hỗ trợ đồng nghiệp. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên đại trà hoàn thành nội dung bồi dưỡng theo các mô đun trên mạng Internet, giáo viên cốt cán còn có nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp đối với đồng nghiệp trong sinh hoạt chuyên môn tại các trường và cụm trường.

Đầu tháng 9 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Chương đã mở 13 lớp tập huấn trực tuyến mà báo cáo viên là giáo viên cốt cán của 13 môn học.Tham gia tập huấn có hơn 1000 lượt giáo viên trung học cơ sở trong toàn huyện. Nội dung tập huấn tập trung vào việc triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài dạy các môn học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đợt tập huấn này đã góp phần giúp các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục bảo đảm yêu cầu thực hiện chương trình linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và nhà trường; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp với điều kiện hiện có; đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, giáo viên dạy học lớp 6 vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức hoạt động dạy học. Xuất phát từ thực tế đó, trong tháng 10 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Chương đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Dạy học lớp 6 Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Với mục đích tạo diễn đàn chia sẻ chuyên sâu đến từng môn học, hội thảo được tổ chức theo hình thức sinh hoạt trực tiếp theo cụm chuyên môn. Với hình thức sinh hoạt này, giáo viên dạy lớp 6 ở các cụm có cơ hội được dự giờ dạy thực nghiệm của giáo viên cốt cán; được trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm việc sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, khai thác sử dụng thiết bị dạy học, học liệu, phát huy sự chủ động, tích cực tham gia của học sinh vào hoạt động học. Hội thảo cũng đã trở thành một diễn đàn mà ở đógiáo viên cùng trao đổi, chia sẻ về những vấn đề đang đặt ra đối với việc triển khai dạy học lớp 6 Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Chương sẽ triển khai nhiều giải pháp để giáo viên cốt cán các môn học tiếp tục đồng hành cùng với giáo viên đại trà, góp phần giúp các nhà trường nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng chuẩn đầu ra đối với mỗi bài học, môn học; đồng thời phát huy vai trò của sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trường, cụm trường trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nguyễn Phi Yến 


Tác giả: Nguyễn Phi Yến