Giáo dục thời đại 4.0

Giáo dục thời đại 4.0

(VNEXPRESS)- Học tập suốt đời, học tại bất cứ đâu, vai trò của giảng viên từ chuyên gia thành người điều phối... là những khác biệt trong giáo dục hiện nay.