5 vùng đất học nổi danh của Nghệ An

5 vùng đất học nổi danh của Nghệ An

 (Baonghean.vn) - Nghệ An là miền địa linh nhân kiệt, văn chương khoa bảng, từ truyền thống hiếu học đã sản sinh ra nhiều 'anh tài phát tú' nức tiếng thiên hạ.