A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO VÀ NGÀY NHÀ GIÁO THẾ GIỚI

Hội nghị Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục có 57 nước tham dự, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo"./ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã quy định lấy ngày 5/10 hằng năm là Ngày Nhà giáo thế giới

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (Pháp), lấy tên là Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục (FISE). Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Vacsava (Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương.

          Nội dung chủ yếu của bản "Hiến chương các nhà giáo" là đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản dân chủ, phản khoa học; xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học; đấu tranh thủ tiêu các chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật chất, tinh thần chính đáng cho các nhà giáo; nêu cao vị trí nghề dạy học và người dạy học.

         Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo". Lần đầu tiên, ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, ngày 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam. Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam không tổ chức ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" nữa.

          Năm 1994, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã quy định lấy ngày 5/10 hằng năm là ngày Nhà giáo thế giới với mục đích thu hút sự chú ý của xã hội đến tình trạng của các nhà giáo, vai trò của nhà giáo trong việc hình thành và phát triển xã hội, đồng thời huy động sự hỗ trợ cho các giáo viên và để đảm bảo rằng các nhu cầu của các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục được các giáo viên đáp ứng. Hằng năm, Liên đoàn Quốc tế Giáo dục phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng để làm nổi bật những đóng góp của nghề dạy học.

Hiện nay, có khoảng 100 quốc gia tổ chức ngày Nhà giáo thế giới. Tuy vậy, nhiều nước đã có ngày Nhà giáo riêng của nước mình, nên họ thường không tổ chức ngày Nhà giáo thế giới (Thái Lan 16/01 - từ 1957; Anbani 07/3 - từ 1867; Cộng hòa Séc 26/3; Hàn Quốc 05/5 - từ 1963; Hoa Kỳ 06/5; Malaysia 16/5; Singapo 01/9; Ấn Độ 05/9; Banlades 04/10; Canada 05/10; Nga 05/10 - từ 1994; Philippin 05/10; Lào 07/10; Trung Quốc 9/10; Chi Lê 16/10 - từ 1977; Ba Lan 14/11; Việt Nam 20/11 - từ 1982;…).

                                                                    Đức Minh


Tác giả: Đức Minh
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 549
Tháng 09 : 2.967.500
Năm 2022 : 7.251.094