A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình GDPT 2018

Ngày 15/10, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở GD&ĐT về công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình GDPT 2018. Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham gia của đồng chí Đào Công Lợi, Phó Giám đốc Sở và đại diện các phòng ban liên quan của Sở Giáo dục và Đào.

Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình bồi dưỡng GV phổ thông và CBQL cơ sở GDPT cốt cán của Bộ GD&ĐT trong năm 2019, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành Bồi dưỡng Mô đun 1 cho đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán (GVPTCC) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (CBQLCSGDPT CC); về “Hướng dẫn thực hiện CTGDPT 2018” cho 28.808 GVPTCC. Trong đó 26.210 học viên hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 (91%).  Bồi dưỡng Mô đun 1 về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học/THCS/THPT” cho 4062 CBQLCSGDPT CC (98%). Trong đó, 3.967 học viên hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1, đạt 97,75.

Qua kết quả trả lời phiếu khảo sát thực tuyến cho thấy từ 90-98% GV&CBQLCSGDPTCC hài lòng với mô đun bồi dưỡng ở các khía cạnh như mục tiêu, nội dung mô đun bồi dưỡng, phương  pháp bồi dưỡng, đánh giá kết quả, học liệu, công tác tổ chức, báo cáo viên/giảng viên và tác động của mô đun bồi dưỡng. Việc bồi dưỡng được thực hiện theo hình thức bồi dưỡng: 5-3-7 (5 ngày học trực tuyến, 3 ngày học trực tiếp và 7 ngày học trực tuyến hoàn thành các yêu cầu khóa học) được các GV và CBQLCSGDPT đánh giá  cao, phù hợp với điều kiện công việc thực tế và nhu cầu học tập thường xuyên của học viên.

Đến nay các trường ĐH Sư phạm, Học viện Quản lí GD tham gia Chương trình  ETEP đã thống nhất với các cơ sở GD&ĐT được giao phụ trách bồi dưỡng cho đội ngũ GV và CBQLCSGD về Kế hoạch triển khai bồi dưỡng cốt  cán đợt 1 với 2 mô đun 2, 3 trong năm 2020. Phân công các trường ĐH Sư phạm, Học viện QLGD phụ trách các Sở GD&ĐT trong bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà theo Phụ lục 2 của tài liệu.

Các thành viên tham gia tại điểm cầu Nghệ An 

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, qua Hội nghị cũng đã nêu lên một số khó khăn chung đó một số Sở GD&ĐT đã cử GVPTCC, CBLCSGDPTCC tham gia bồi  dưỡng theo hướng dẫn tại Công văn 3587/CV – GDTrH, nhưng số học viên được Sở GD&ĐT cử đi vượt số lượng được giao theo Chương trình ETEP do số lượng trường  phổ thông tăng so với phương án thiết kế ban đầu….

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, công tác bồi dưỡng GV là vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng GDPT, GV là người quyết định chất lượng giáo dục. Công tác bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp là vô cùng quan trọng. Dó đó địa phương nào chưa có kế hoạch bồi dưỡng đại trà Mô đun 1 thì cần triển khai ngay, vì từ năm sau bắt đầu lớp 6, GV cần được bồi dưỡng sớm để chuẩn bị tốt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nêu các yêu cầu trong thời gian tới cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của bồi dưỡng cho GV, dành sự quan tâm đầy đủ của các Vụ/Cục, Sở, trường đại học theo tinh thần quyết liệt và đảm bảo chất lượng. Chọn đúng đối tượng cốt cán cử đi học. Nếu đội ngũ cốt cán có biến động thì chọn đúng đối tượng thay thế (theo phương án 11000 tổ trưởng chuyên môn đã qua bồi dưỡng RGEP). Các tỉnh căn cứ vào số lượng TTCM đã qua bồi dưỡng RGEP để tham gia bồi dưỡng trực tiếp để đảm bảo tính khoa học, pháp lý.

                                                                                          Nguyễn Trọng Hoàn