A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công ty Sách-Thiết bị trường học Nghệ An: SẼ CUNG ỨNG ĐỦ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, 2, 6 TRƯỚC NGÀY 31-7-2021

Năm nay, Công ty Sách-Thiết bị trường học Nghệ An (sau đây gọi tắt là Công ty) chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022 theo đơn đặt hàng của các nhà trường

          Theo đó, với sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Công ty đã liên hệ chuẩn bị 72.000 bộ sách lớp 1; 66.000 bộ sách lớp 2 và 48.000 bộ sách lớp 6 (tương đương với số học sinh của từng khối lớp).

          Một cán bộ của Công ty cho biết, trên địa bàn Nghệ An, có 15 đơn vị huyện đặt mua sách Tiếng Việt 1 và Tiếng Việt 2 của bộ Cánh Diều; thị xã Hoàng Mai đặt mua sách Tiếng Việt 6 của bộ Cánh Diều; số sách còn lại của bộ môn Tiếng Việt và tất cả sách của các bộ môn khác của cả 3 lớp đều được đặt mua của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

          186.000 bộ sách nói trên sẽ có 1.956.000 bản sách (mỗi bộ sách lớp 1, lớp 2 gồm 10 quyển; 1 bộ sách lớp 6 gồm 12 quyển). Hiện nay, Công ty đã đưa về 1.000.000 bản sách và chuyển gần hết xuống cho các nhà trường. Tính ra, đến ngày 15-7, 50% số trường trong tỉnh đã được cung ứng sách giáo khoa mới.

          Để phục vụ nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, từ ngày thành phố Vinh chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 về phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã mở bán sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 tại cửa hàng của Công ty.

          Theo ông Trần Văn Toàn (Giám đốc Công ty) cho biết: Công ty sẽ chuyển sách mới (lớp 1, 2, 6) về cho 50% số trường còn lại trước ngày 31-7-2021.

                                                                                       Trung Hoài

 


Tác giả: Trung Hoài