A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW- năm 2020

Ngày 10/02, Đảng bộ Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, gắn với chuyên đề “tự soi, tự sửa”

Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, có đồng chí Lê Thị Kim Oanh, UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo. Về Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, có đồng chí Thái Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt chuyên đề 


Hội nghị cũng đã trực tiếp nghe đồng chí Lê Thị Kim Oanh, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các nội dung trên được báo cáo viên phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác; những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân; đồng thời, trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay và gắn với các chức năng nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. 
Thông qua Hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh, cũng đã quán triệt Chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Với mục đích để mỗi đảng viên tự soi xét lại mình: Thấy gì tốt tiếp tục phát huy, những gì khiếm khuyết thì “tự điều chỉnh” khắc phục, điểm gì chưa tốt thậm chí là xấu thì tìm cách “tự gội rửa”. Một đảng viên “tự soi, tự sửa” ắt sẽ làm cho cá nhân đảng viên trưởng thành, tốt lên; cả hàng triệu đảng viên cùng “tự soi, tự sửa” thì chắc chắn trong Đảng sẽ có hàng triệu đảng viên tốt, nhiều chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng vững chắc giúp Đảng giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo.
Qua Hội nghị, đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
                                                                    Nguyễn Trọng Hoàn