A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy khối tổ chức tọa đàm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tỉnh

Chiều 7/01/2019, tại Hội trường lớn UNND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh”

Dự cuộc tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình khẳng định: Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu đề dẫn hội nghị. Ảnh: Nguyễn Trọng

 

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao  ý thức, trách nhiệm, phải làm gương từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm, nêu gương tốt, lan tỏa để mọi người làm theo. Đây là trọng tâm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nêu gương của cán bộ, đảng viên sẽ góp phần dẫn dắt, lan tỏa, tác động mạnh mẽ, có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng đạo đức, văn hóa trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội.

Hai vấn đề được buổi tọa đàm tập trung vào thảo luận: Việc triển khai đăng ký và thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên; Các giải pháp gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

22 bài tham luận gửi đến buổi tọa đàm đều cho thấy mỗi một đơn vị đều có cách làm khá sinh động, cụ thể đối với vấn đề nêu gương trong thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của mình, từ những việc nhỏ nhất, để tạo ra sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

Đại biểu các Sở, ngành phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm

 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề về: Việc triển khai đăng ký và thực hiện trách nhiệm nêu gương của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên các cấp, thủ trưởng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên.

Các giải pháp hiệu quả gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của cấp trên (thực thi công vụ, cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cở sở; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền)…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở Đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định, kế hoạch thực hiện nêu gương tại các cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị mình.

Đồng thời, các sở, ngành trong khối cần chú trọng việc triển khai thực hiện quy định nêu gương gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng. Cùng đó, tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Đối với từng cán bộ, đảng viên cần phải xác định rõ việc thực hiện các quy định nêu gương là trách nhiệm của mỗi cá nhân, là vấn đề tự thân, tự giác từ mỗi người, nhất là những cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý theo đúng quan điểm: “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau".

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lựa chọn 8 đơn vị làm điểm xây dựng điển hình trong thực hiện nêu gương bao gồm 5 Đảng bộ: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; và 3 chi bộ: Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng từ 1 - 2 chi bộ điển hình; mỗi chi bộ cơ sở xây dựng từ 1 - 2 phòng, ban điển hình; mỗi chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất 1 cá nhân điển hình./.

Nguyễn Trọng Bé


Tác giả: Nguyễn Trọng Bé