A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng thuận, hợp tác toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Chiều 15/1, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường giữa Sở Giáo dục và đào tạo với các hội, ngành cấp tỉnh. 

Tham dự Lễ ký kết có sự tham gia của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý Giáo dục tỉnh và Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh,

Thông qua chương trình ký kết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, hội viên các Hội và mọi tầng lớp nhân dân về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học 

Đồng chí Thái Văn Thành, GĐ Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc

Bên cạnh đó nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở và các Hội trong việc triển khai xây dựng môi trường giáo dục nhằm tạo nên hệ các chuẩn mực, giá trị giúp các cán bộ quản lý nhà trường, các giáo viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh có suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp, xây dựng trường học lành mạnh, thân thiện tạo mội  trường để học sinh tự giác học tập, rèn luyện, tích cực sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà.

 Sở GD&ĐT cùng các Hội tổ chức ký kết

Ngay sau lễ ký kết, tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, Sở và các Hội phối hợp tổ chức các hoạt động, các diễn đàn trao đổi, tư vấn, góp ý trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh.

Ngoài ra, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy vai trò của hội trong việc giám sát về văn hóa học đường, về môi trường an toàn và an ninh trường học trên địa bàn.

Để chương trình ký kết thực sự đi vào cuộc sống, đúng mục đích yêu cầu đề ra. Sở và các Hội đã thống nhất chung, định kỳ 6 tháng một lần, có đánh giá kết quả những nội dung đã làm được và định kỳ một năm một lần sẻ tiến hành sơ kết, đánh giá sự phối hợp giữa Sở và các Hội.  

                                                                     Nguyễn Trọng Hoàn 


Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn