A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành, dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019

Sáng ngày 31/12, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành, đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại Hội nghị đồng chí Thái Văn Thành đã có phát biểu với hội nghị về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và mối quan hệ phối hợp trong thời gian qua giữa ngành Tuyên giáo và Sở GD&ĐT Nghệ An.

       Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được ban hành theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội. Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, những thành tựu về kinh tế của nước ta chưa vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, môi trường văn hóa còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa hội đủ các nhân tố để phát triển nhanh và bền vững.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo 

           Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiều quốc gia đã không ngừng đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho các thế hệ tương lai nền tảng văn hóa vững chắc và năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội. Đổi mới giáo dục đã trở thành nhu cầu cấp thiết và xu thế mang tính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/1/2013 “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 “về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

              Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học tự chọn. Và theo đó, lộ trình thực hiện CTGDPT  thực hiện như sau: Năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6. Năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

         Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã trực tiếp trao đổi và chỉ ra các nhiệm vụ trước mắt Ngành giáo dục và đào tạo cần tập trung chỉ đạo là: Bắt đầu từ năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, bắt đầu từ lớp 1. Việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo thực hiện thành công năm đầu sẽ tạo tiền đề tốt cho các năm tiếp theo. Vì vậy, trước mắt cần tập trung các nhiệm vụ sau:

        Tập trung tuyên truyền để cha mẹ học sinh, nhất là cha mẹ học sinh có con vào lớp 1 năm học 2020-2021 biết về chương trình trình giáo dục phổ thông, những điểm mới của chương trình để có tâm thế chủ động cho con bước vào năm học mới. Tham mưu bố trí đủ tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp cho lớp 1 để tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; lựa chọn những giáo viên tâm huyết, nhiệt tình trong số hiện có bố trí dạy lớp 1 ngay từ năm học đầu tiên thực hiện đổi mới; hoàn thành việc tập huấn, bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

         Ưu tiên bố trí phòng học đảm bảo cho lớp 1; xây dựng bổ sung các phòng học, phòng chức năng (giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, thiết bị giáo dục, phòng thư viện)….; đầu tư xây dựng phòng học thay thế các phòng học tạm, phòng học tranh tre, nứa lá, đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp; phòng học nhờ, mượn, thuê tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Mua sắm bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1 theo danh mục quy định của Bộ GD&ĐT.

          Thực hiện lựa chọn sách giáo khoa sách giáo khoa lớp 1 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và phù hợp với đặc thù của Nghệ An. Biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 kịp thời xuất bản đưa vào sử dụng trước tháng 8/2020. Tổ chức cho giáo viên dự kiến bố trí lớp 1 năm học 2020-2021 làm quen với sách giáo khoa theo chương trình mới, dạy thể nghiệm trước khi triển khai.

                                                                             Nguyễn Trọng Hoàn