A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Anh Sơn

Ngày 29/11, Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ với Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) huyện Anh Sơn.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS huyện Anh Sơn đã phối hợp với chính quyền có nhiều giải pháp chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Các nội dung dân biết, dân bàn, dân kiểm tra; phát huy nội lực của nhân dân được quan tâm; tổ chức tập huấn nội dung về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Tổ chức đối thoại của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với nhân dân; Cấp huyện 3 cuộc; cấp xã 7 cuộc; tại thôn -  xóm - khối 66 cuộc. Qua đối thoại tiếp nhận 316 lượt ý kiến, các kiến nghị được giải quyết ngay tại cấp xã, thôn. Trên 300 lượt ý kiến được trả lời và giải quyết theo đúng qui định.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng thời ban hành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; quản lý sử dụng đất đai, tài sản công; phân bổ ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; đấu giá đất ở, thanh quyết toán các công trình; đóng góp các loại quỹ; xây dựng nhà tình nghĩa; nhà đại đoàn kết; vận động nhân dân xã hội hoá trường lớp học, nhà văn hoá, xây dựng các công trình trong xây dựng nông thôn mới giải phóng mặt bằng cơ bản được nhân dân đồng tình ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương triển khai chương trình hành động các nghị quyết, đề án đã ban hành...

Đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong thời gian qua, kinh tế của huyện đã có những bước tăng trưởng đáng kể, đời sống của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, đồng thuận, tích cực thi đua lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đây chính là những thuận lợi cho việc thực hiện QCDCCS trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra, Đoàn đề nghị Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Anh Sơn cần tiếp tục quán triệt, thực hiện QCDCCS thường xuyên, liên tục; triển khai việc thực hiện QCDCCS gắn việc thực hiện với cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng và phát huy các mô hình tiên tiến, các điểm sáng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn.

                                                                                   Nguyễn Trọng Hoàn


Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn